กรมการศาสนา ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนายโรง จัดกิจกรรมศพอ.ร่วมใจ สืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทย ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564

กรมการศาสนา ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนายโรง จัดกิจกรรมศพอ.ร่วมใจ สืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทย ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน


วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการศพอ. วัดนายโรงร่วมใจ ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ณ วัดนายโรง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน โดยมีบทบาทสำคัญในการบ่มเพาะคุณธรรมและเยียวยาจิตใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 


ทั้งนี้ ศพอ.วัดนายโรง ร่วมกับกรมการศาสนาและภาคีเครือข่ายต่างๆ จัดกิจกรรมปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ผ่านกิจกรรมธรรมมะออนไลน์ทางสถานีวิทยุ การเสวนาออนไลน์ “กินสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย และห่างไกลจากโควิด” มอบถุงยังชีพ จัดตั้งโรงทานและตู้ปันสุขแจกจ่ายเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น แก่ศูนย์พักคอยต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๔


โดยนายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา เผยว่า การดำเนินงานของศพอ.วัดนายโรง ในวันนี้ เป็นเพียงความสำเร็จหนึ่งของศพอ.ทั่วประเทศ ร่วมแสดงบทบาทสำคัญของการเป็น “ศูนย์เรียนรู้คู่คุณธรรมของชุมชน” ที่ผ่านมากรมการศาสนาได้ส่งเสริมให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ทำหน้าที่ เป็นศูนย์รวมจิตใจและที่พึ่งพาของประชาชน ซึ่งสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยา ของรัฐบาลและภาคคณะสงฆ์ไทย โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้สนับสนุนการดำเนินงานของ ศพอ.วัดยานนาวา เขตสาทร ศพอ.วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ ศพอ.วัดอัมพวัน เขตดุสิต และ ศพอ.โรงเรียนวัดชัยพฤษมาลา เขตตลิ่งชัน ส่วนภูมิภาค ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ที่มีความพร้อมและศักยภาพในจังหวัด จัดโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจ รวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด-19 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยนำมิติทางศาสนาขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพื้นที่ ด้วยหลักการของการรวมพลังบวรไทย (บ้าน-วัด-โรงเรียน) และราชการ สร้างสรรค์สังคม บ่มเพาะความดี และสืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทย ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here