กรมการศาสนา เชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา แจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน 23 พระอารามที่ยังไม่มีผู้ขอรับพระราชทาน - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564

กรมการศาสนา เชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา แจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน 23 พระอารามที่ยังไม่มีผู้ขอรับพระราชทาน


วันที่ 1 กันยายน 2564 นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า
ตามราชประเพณี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ สมาคม มูลนิธิ บริษัทห้างร้าน และประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาที่มาขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรในกฐินกาล จำนวน 292 พระอาราม และวัดไทยในต่างประเทศ จำนวน 31 วัด 

ซึ่งในปี 2564 ได้กำหนดกฐินกาล เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 – วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 และกำหนดเริ่มพระกฐินหลวงตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ซึ่งขณะนี้มีพระอารามหลวงจำนวน 23 พระอาราม ที่ยังไม่มีผู้แจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ได้แก่ 
   1. วัดนาควัชรโสภณ (ธ) จังหวัดกำแพงเพชร 
   2. วัดธาตุ จังหวัดขอนแก่น 
   3. วัดบูรพาพิทยาราม จังหวัดจันทบุรี 
   4. วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่ 
   5. วัดโยธานิมิต จังหวัดตราด 
   6. วัดมณีบรรพต จังหวัดตาก 
   7. วัดบึง จังหวัดนครราชสีมา 
   8. วัดเกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
   9. วัดมหาสมณาราม (ธ) จังหวัดเพชรบุรี 
  10. วัดไพรสณฑ์ศักดาราม จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  11. วัดกลางมิ่งเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
  12. วัดลุ่ม จังหวัดระยอง 
  13. วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จังหวัดลำปาง 
  14. วัดโพธิ์ปฐมาวาส จังหวัดสงขลา 
  15. วัดมัชฌิมาวาส (ธ) จังหวัดสงขลา 
  16. วัดโคกสมานคุณ จังหวัดสงขลา 
  17. วัดในวัง จังหวัดสงขลา 
  18. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย 
  19. วัดไตรธรรมาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  20. วัดธรรมบูชา (ธ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  21. วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  22. วัดพิศาลรัญญาวาส (ธ) จังหวัดหนองบัวลำภู 
  23. วัดคลองโพธิ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ดังนั้น กรมการศาสนา จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาแจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงดังกล่าวได้ที่กรมการศาสนา ก่อนจะถึงช่วงเริ่มถวายผ้าพระกฐิน


อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อไปว่า
กฐินพระราชทาน เป็นผ้าพระกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้แก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายยังพระอารามหลวงต่าง ๆ นอกเหนือจากพระอารามหลวงสำคัญที่ทรงกำหนดไว้ จำนวน 18 พระอาราม เนื่องจากปัจจุบันพระอารามหลวงมีจำนวนมาก จึงเปิดโอกาสให้กระทรวง กรม และหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคคลทั่วไปที่สมควรขอรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวาย และผู้ที่ได้รับพระราชทานจะเพิ่มไทยธรรม เพื่อถวายพระราชกุศลตามกำลังศรัทธาของตนก็ได้ 


โดยกรมการศาสนาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดผ้าพระกฐินพระราชทานและบริวารพระกฐิน ให้แก่กระทรวง กรม หน่วยงาน ตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคคลทั่วไปที่ขอรับพระราชทาน ประกอบด้วย 1.ผ้าไตร 2.ผ้าห่มพระประธาน 3.เทียนพระปาติโมกข์ 4.บาตรพร้อมถลกบาตร 5.ปิ่นโตสแตนเลส 6.ช้อนส้อมคาว-หวาน พร้อมซองบรรจุ ๗.กระติกน้ำไฟฟ้า ๘.ชุดแก้วน้ำกระบะมุก ๙.โคมไฟตั้งโต๊ะ ๑๐.พรม 1๑.หมอนหนุนพร้อมปลอกสีเหลืองอ่อน 1๒.ผ้าแพรสีเหลืองอ่อน 1๓.ชุดอุปกรณ์เครื่องมืองานช่างทั่วไป ดังนั้น หากกระทรวง กรม คณะบุคคลหรือบุคคลทั่วไปมีความประสงค์จะขอรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวาย ณ พระอารามหลวงในปี 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการศาสนา www.dra.go.th หรือ โทร 0 2209 3721 ได้ในวันและเวลาราชการ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here