สภาทนายความจัดปฐมนิเทศวิทยาลัยทนายความ หลักสูตร "การบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูง (วทน.) รุ่นที่ 1 - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

สภาทนายความจัดปฐมนิเทศวิทยาลัยทนายความ หลักสูตร "การบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูง (วทน.) รุ่นที่ 1เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีปฐมนิเทศวิทยาลัยทนายความ หลักสูตร "การบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูง (วทน.) รุ่นที่ 1 โดยแบ่งการปฐมนิเทศ 2 ช่วง ช่วงแรกในภาคเช้า เป็นการแนะนำหลักสูตร โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความและประธานกรรมการวิทยาลัยทนายความ ต่อจากนั้นเป็นการแนะนำตัวของผู้อบรมแต่ละท่าน


ทางด้าน ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เปิดเผยถึงการประกาศจัดตั้งวิทยาลัยทนายความ หลังมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ไปเมื่อวันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมาว่า เป็นหนึ่งในความร่วมมือระหว่างสภาทนายความและกระทรวงยุติธรรม ในการจัดตั้งวิทยาลัยดังกล่าวขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ทนายความ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้ศึกษาความรู้ด้านกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมในเชิงลึก เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพต่อยอดความรู้ และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรมของวิทยาลัยดังกล่าวจะได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงให้การรับรอง โดยเฉพาะในอนาคตที่วิทยาลัยฯ จะมีการเปิดฝึกอบรมทักษะเฉพาะทางให้ทนายความ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำคดีเฉพาะด้าน


นอกจากนี้ในช่วงบ่าย เป็นการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "กฎหมายกับการเมือง"โดย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร และในการอบรมหลักสูตรนี้สภาทนายความได้เชิญผู้บริหารจากกระทรวง ทบวง กรม ข้าราชการระดับชั้นผู้ใหญ่แต่ละองค์กรต่างๆ ทนายความและภาคเอกชน เข้าร่วมอบรม เช่น พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา


ทั้งนี้ในวันที่ 26 พ.ย.นี้ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จะเปิดวิทยาลัยทนายความอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มาเป็นประธาน ในพิธีเปิดและ ในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก นาย วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับกฎหมายอีกเช่นกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here