วธ. ยกย่ององค์กรอิสระภาครัฐ และเอกชน 83 แห่ง ส่งเสริมสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วธ. ยกย่ององค์กรอิสระภาครัฐ และเอกชน 83 แห่ง ส่งเสริมสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม องค์กรอิสระภาครัฐและเอกชน ณ ห้อง Auditorium ชั้น G อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา องค์กรอิสระภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม จำนวน 83 หน่วยงาน ทั้งนี้ การจัดงานในครั้งนี้ กรมการศาสนาได้ดำเนินตามาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวสืบเนื่องมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เห็นชอบผลการประเมินและการประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมอบให้ประธานคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นผู้มอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมการประเมินและเป็นแรงจูงใจในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน 


สำหรับการมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ซึ่งเป็นภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมในการประกาศยกย่อง 2 ส่วน ประกอบด้วย
  1. หน่วยงานภายในกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับเกียรติบัตรจาก ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงวัฒนธรรม ตามระดับที่ประเมิน จำนวน 53 แห่ง ประกอบด้วย ระดับส่งเสริมคุณธรรม จำนวน 5 แห่ง ระดับคุณธรรม จำนวน 31 แห่ง และระดับคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 17 แห่ง โดยในวันนี้ได้เชิญผู้แทนของหน่วยงานมารับเกียรติบัตร จำนวน 9 หน่วยงาน
  2. องค์กรอิสระภาครัฐและเอกชน ได้รับเกียรติบัตรจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามระดับที่ประเมิน จำนวน 74 แห่ง ประกอบด้วย ระดับส่งเสริมคุณธรรม จำนวน 11 แห่ง ระดับคุณธรรม จำนวน 9 แห่ง และระดับคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 54 แห่ง


ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า
การยกย่ององค์กรคุณธรรม เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ แม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ทุกหน่วยงานยังคงทำหน้าที่และบูรณาการร่วมกันตามบทบาทมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจุดประกายให้ทุกองค์กรเกิดการพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่องค์กรคุณธรรมในระดับต่างๆ ที่สามารถเป็นแรงจูงใจและแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นๆ และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here