กรมการศาสนาร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ จัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

กรมการศาสนาร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ จัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา พร้อมด้วยเครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ หน่วยงานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน จัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนศากยบุตรสามเณรสีหะ ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นประดู่ ต้นแดง ต้นชงโค ต้นแคนา ต้นยางนา ต้นทองอุไร จำนวนกว่า ๕๐๐ ต้น ได้รับความเมตตาจากพระเทพสุวรรณเมธี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
 


อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า
เนื่องในโอกาสวันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” กรมการศาสนาจึงได้จัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นการสร้างจิตสำนึกบุคลากรให้เกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากร ธรรมชาติ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม บ่มเพาะ ขัดเกลาจิตใจ ให้เกิดคุณงามความดีขึ้นได้ภายในตัวบุคคลที่ปรากฏเด่นชัดขึ้นได้ในมิติทางด้านศาสนา รวมถึงผลักดันส่งเสริมให้เป็นองค์กรคุณธรรมตามหลักคุณธรรม ๕ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” ซึ่งกรมการศาสนาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องและดำเนินงานสนองงานของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องและเล็งเห็นความสำคัญของโครงการดังกล่าว เป็นหนึ่งในกิจกรรมจิตอาสาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับฐานะของราษฎรได้อย่างยั่งยืน.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here