สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) เชิญชวนเข้าร่วมอบรมสื่อมวลชนในหัวข้อ "สุ จิ ปุ ลิ ฐานันดร 4 (5G)" - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) เชิญชวนเข้าร่วมอบรมสื่อมวลชนในหัวข้อ "สุ จิ ปุ ลิ ฐานันดร 4 (5G)"


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. โดยประมาณ ณ เรือดินเนอร์ เมอริเดียน ครูซ ได้มีการแถลงข่าวความพร้อมการจัดอบรมสื่อมวลชนในหัวข้อ "สุ จิ ปุ ลิ ฐานันดร 4 (5G)" ของสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) โดยนางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) เป็นประธานในการจัดอบรมสัมมนา มีนายวีระวัฒน์ วัฒนกุล เป็นผู้อำนวยการโครงการ ภายในงานได้รับเกียรติจากนายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน ( ประเทศไทย), ดร.เอกชัย เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย), พลเอกพนา ถนอมสิงห์ ที่ปรึกษาสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) ,รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เข้าร่วม


นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า
การจัดอบรมสื่อมวลชนในหัวข้อ "สุ จิ ปุ ลิ ฐานันดร 4 (5G)" จัดขึ้นเพื่อต้องการยกระดับอาชีพสื่อมวลชนให้ก้าวทันโลกดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอข่าว การเป็นสื่อที่ดีมีจริยธรรม มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพสื่อมวลชน เข้าใจหลักการเขียนข่าวได้อย่างถูกต้อง นำเสนอเนื้อหาต่าง ๆ บนสื่อออนไลน์อย่างเหมาะสม มีเหตุผล ไม่ผิดหลักกฎหมายและจริยธรรมการสื่อสาร ไม่เพียงแต่จะช่วยป้องกันและรักษาภาพลักษณ์ ชื่อเสียงองค์กรเท่านั้น แต่ยังลดความเสี่ยงการเกิดประเด็นปัญหาที่อาจนำมาซึ่งวิกฤต การจัดอบรมสัมมนาครั้งนี้มีสื่อมวลชนอาชีพให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทั่วประเทศ


การจัดอบรมสัมมนาสื่อมวลชนในครั้งนี้จะจัดทั้งหมด 5 ครั้ง 5 ภูมิภาค ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  - ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 - 17.00 น. ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรุงเทพฯ
  - ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2565 เวลา 9.00 - 17.00 น. ณ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี (สถานที่อบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
  - ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2565 เวลา 9.00 - 17.00 น. ณ เทศบาลตำบลทับมา จ.ระยอง
  - ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 - 17.00 น. ณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา
  - ครั้งที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 - 17.00 น. ณ กองบิน 46 จ.พิษณุโลก

ในการนี้ขอขอบคุณนายธรรมรัตน์ หน่องพงษ์ และ นายณพ ตีระแพทย์ 2 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมอริเดียน ครูซ จำกัด ที่อำนวยความสะดวกในการจัดงานแถลงข่าวในครั้งนี้บนเรือดินเนอร์ "เมอริเดียน ครูซ"


สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจเข้าอบรมสัมมนาสื่อมวลชนในหัวข้อ "สุ จิ ปุ ลิ ฐานันดร 4 (5G)" สามารถเข้าอบรมฟรี โดยส่งรายชื่อมาที่ สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) โทร.082-789-9808

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here