Breaking News

ชุมนุมช่างภาพสื่อแท้..


นายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย นายกำพล พิริยะเลิศประธานมูลนิธิช่างภาพสื่อมวลชน นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าวแห่งประเทศไทย นายธนเดช อิงคภัทรางกูร ประธานชมรมช่างภาพอาวุโส นายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมือง นายทิวากร วิจิตรพงศกร นายกสมาคมช่างภาพสื่อดิจิทัล 6 องค์กรสื่อดั้งเดิมให้เกียรติมาร่วมงานเลี้ยงส่ง นายสุวัฒน์ เสวตไอยาราม ช่างภาพอาวุโสในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมญาติ ก่อนจะเดินทางกลับอเมริกา โดยมีช่างภาพสื่ออาวุโสหลายท่านมาร่วมงาน เช่น นายสมบูรณ์ เกตุผึ้ง อดีตหัวหน้าช่างภาพสยามรัฐ นายสายัณห์ พรนันทารัตน์ อดีตบรรณาธิการภาพบางกอกโพสต์ พร้อมช่างภาพสื่อมวลชนอาชีพอีกหลายท่านมาร่วมงานเลี้ยงกันอย่างคับคั่ง


ในโอกาสนี้ นายสุรชัย วิเศษโสภา ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อเตรียมการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 ให้แก่บุตร-ธิดา นักข่าวช่างภาพและพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือนักข่าวช่างภาพที่ถูกเลิกจ้างและแนะแนวอาชีพใหม่ ที่ร้านอาหารยกยอท่าดินแดง เมื่อ 17 กุมภาพันธ์


“สมาคมฯพยายามที่จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดาของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็พยายามให้ความช่วยเหลือสมาชิกของสมาคมฯให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ในขณะที่ประเทศต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยและวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 อย่างรุนแรง สมาคมฯเองก็ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนลดลง ทำให้สมาคมฯไม่สามารถให้การช่วยเหลือสมาชิกของสมาคมฯ ได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม เราจะพยายามช่วยเหลือให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้” นายสุรชัยกล่าว


ไม่มีความคิดเห็น