จัดงานวันไตโลก ปี 2565 - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2565

จัดงานวันไตโลก ปี 2565


รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมีนาคมของทุกปี สมาคมโรคไตนานาชาติ (International Society of Nephrology, ISN) ได้ดำริให้มีการจัดตั้ง “วันไตโลก” (World Kidney Day) ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงภัยอันตรายจากโรคไต ทั้งนี้โรคไตเรื้อรัง (Chronic kidney disease, CKD) เป็นโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อยและมีความสำคัญ ประชากร 1 ใน 10 ทั่วโลก จะประสบปัญหานี้ การป้องกันและการตรวจพบแต่เนิ่น ๆ จะช่วยชะลอการเสื่อมของไตได้ เพราะภาวะแทรกซ้อนจากโรคไตเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อย 5 อันดับแรก การตรวจคัดกรองสุขภาพไตอย่างง่าย จึงเป็นสิ่งสำคัญ ท่ามกลางสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้น “ผู้ป่วยโรคไต” นับได้ว่าเป็นกลุ่มเปราะบางที่แพทย์ต่างออกมาแสดงความเป็นห่วงมากเป็นพิเศษเนื่องจากยากดภูมิคุ้มกันที่ใช้ในกลุ่มผู้ป่วยปลูกถ่ายไตและภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลงในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ล้างไตมีระดับภูมิต้านทานที่ต่ำกว่าคนทั่วไป จึงทำให้มีโอกาสติดโรคโควิด-19 ได้ง่าย...


...อีกทั้งหากผู้ป่วยโรคไตติดขึ้นมาจะมีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ทั้งจากโรคไตเองและจากโรคโควิด-19 และมีแนวโน้มที่โรคโควิด-19 จะลุกลามไปสู่ระดับรุนแรงจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตโดยเฉพาะถ้าเป็นไตวายระยะท้าย ถ้าผู้ป่วยโรคไตนั้นมีเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจจะยังเพิ่มความเสี่ยง การฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 จะช่วยป้องกันโรคได้ แม้ระดับภูมิที่สร้างหลังการฉีดวัคซีนจะน้อยกว่าคนปกติทั่วไป จึงแนะนำให้ผู้ป่วยโรคไตทุกคน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ร่วมทั้งได้รับเข็มกระตุ้นอย่างถูกต้องโดยเฉพาะวัคซีนในกลุ่ม mRNA ซึ่งพบว่าปลอดภัย และมีประสิทธิภาพดี


ด้วยความตระหนักถึงความเสี่ยงสูงในกลุ่มผู้ป่วยโรคไต ที่ในประเทศไทยมีผู้ป่วยรวมถึงกลุ่มเสี่ยงมากกว่า 20 ล้านคนทั่วประเทศ ส่วนหนึ่งเกิดจากคนไทยนิยมบริโภคเค็มเกินกว่ากำหนด 2 – 3 เท่า หรือประมาณ 4,000 มิลลิกรัมต่อวัน ดังนั้นในเดือนมีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมวันไตโลก เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและการป้องกันโรคอย่างเหมาะสม สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), เครือข่ายลดบริโภคเค็ม, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย, และสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงการบริโภคลดเค็มของคนไทย... 


...จึงได้จัดกิจกรรมวันไตโลก ในปี 2565 ขึ้น ภายใต้คำขวัญ “เสริมสร้างภูมิความรู้ ควบคู่การดูแลไต”โดยในปีนี้กิจกรรมสัปดาห์วันไตโลกจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6- 13 มีนาคม 2565 และจะจัดงานวันไตโลก ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม ในรูปแบบออนไลน์(Facebook live/zoom) ภายในงานมีการจัดกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ อาทิ เสวนาการให้ความรู้ภายใต้หัวข้อ “เสริมสร้างภูมิความรู้ ควบคู่การดูแลไต” โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต, การแสดงของศิลปินดารานักแสดงจากช่อง 3 , การสาธิตการปรุง เมนูอร่อย ลดความเสี่ยงโรคไต


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here