หอการค้าไทย-จีน ร่วมส่งมอบ “อาคารที่พักอาศัยครู โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง)” จ.สระแก้ว เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา ระดับปฐมวัยและมัธยมตอนต้น และร่วมสร้างเมล็ดพันธุ์ที่ดีและมีคุณค่าของชาติ - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565

หอการค้าไทย-จีน ร่วมส่งมอบ “อาคารที่พักอาศัยครู โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง)” จ.สระแก้ว เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา ระดับปฐมวัยและมัธยมตอนต้น และร่วมสร้างเมล็ดพันธุ์ที่ดีและมีคุณค่าของชาติ


นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน และคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วย นายสแตนลี่ย์ คัง ประธานหอการค้าต่างประเทศร่วมในประเทศไทย หรือ เจเอฟซีซีที และคณะ เข้าร่วมพิธีการส่งมอบ “อาคารที่พักอาศัยครู ณ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง)” ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยมีปลัดจังหวัดสระแก้ว ในฐานะตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดาระแก้ว เป็นประธานในพิธี


นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวถึงความเป็นมาว่า
หอการค้าไทย-จีน ได้มีส่วนร่วมในการดำเนิน “โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยครู โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง)” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้คณะกรรมการด้านการศึกษาของหอการค้าต่างประเทศร่วมในประเทศไทย หรือ จีเอฟซีซีที และ หอการค้าไทย-จีน ถือเป็นหอการค้าต่างประเทศแห่งหนึ่ง ที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยมายาวนาน และครบรอบ 112 ปีของการสถาปนาในปี 2565 นี้ นอกจากมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุน และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและจีนแล้ว หอการค้าไทย-จีน ยังมีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมและสนับสนุนด้านการศึกษา อีกด้วย


ดังนั้น หอการค้าไทย-จีน ในฐานะสมาชิกของหอการค้าต่างประเทศร่วมในประเทศไทย หรือ เจเอฟซีซีที จึงยินดีให้การสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการด้านการศึกษาของเจเอฟซีซีที โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “โครงการจัดสร้างอาคารที่พักอาศัยครู โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) จังหวัดสระแก้ว” เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัญหาความถี่ในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบุคคลากรครู เนื่องจากปัญหาคุณภาพชีวิตของครูผู้สอนจากการที่บ้านพักอาศัยอยู่ในสภาพทรุดโทรม ขาดงบประมาณในการก่อสร้างอาคารบ้านพักครูที่ได้มาตรฐานความเป็นอยู่


โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง)
ตั้งอยู่ที่ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจันถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนในปีการศึกษา 2564 จำนวน 510 คน ปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 25 คน โดยบุคลากรส่วนใหญ่เป็นบุคคลต่างพื้นที่ ต้องอาศัยบ้านพักครูของโรงเรียนซึ่งมีจำนวนไม่เพียงพอและมีสภาพทรุดโทรมไม่เหมาะสมแก่การพักอาศัย


โครงการจัดสร้างอาคารที่พักอาศัยครู
นี้ เป็นอาคาร 2 ชั้น 16 ห้องนอน ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 4 เดือน โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 และเปิดใช้เป็นที่พักอาศัยของบุคลากรครู โรงเรีนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) ในเดือนเมษายน นี้


นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวผมขอขอบคุณทุกท่านและทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ที่ได้ร่วมกันผลักดันโครงการนี้ ให้เกิดเป็นรูปธรรม และ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีมุทิตาจิต ร่วมกันบริจาคเงิน สิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการก่อสร้าง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “โครงการจัดสร้างอาคารที่พักอาศัยครู โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) จังหวัดสระแก้ว” แห่งนี้ จะเป็นสัญลักษณ์ของการมีส่วนร่วมของนักธุรกิจไทยและนักธุรกิจต่างชาติซึ่งเป็นสมาชิกของหอการค้าไทย-จีน และหอการค้าต่างประเทศร่วมในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการศึกษาของประเทศไทย

ถึงแม้ว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อพัฒนาทักษะของบุคคลากรด้านต่างๆก็ตาม แต่การที่เยาวชนได้รับการศึกษาระดับปฐมวัยและมัธยมตอนต้นที่ดีและมีมาตรฐาน เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อวางรากฐานทักษะของเยาวชนเหล่านั้น ให้สามารถ ต่อยอดและก้าวสู่บุคคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการจัดสร้างอาคารที่พักอาศัยครู นี้ จะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูโรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) ในการปฏิบัติงานเพื่อร่วมสร้างเมล็ดพันธ์ที่ดีและมีคุณค่าของชาติ สืบต่อไป นายณรงค์ศักดิ์ กล่าว


ในโอกาสนี้ คณะหอการค้าไทย-จีน และคณะเจเอฟซีซีที ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเป็นที่ระลึก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here