ใคร?!...คือผู้พร้อมสำหรับโลกอนาคตที่กำลังจะมาถึง เปิดมุมมองผู้อยู่เบื้องหลังการตัดสินรางวัล “The People Awards 2023” - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566

ใคร?!...คือผู้พร้อมสำหรับโลกอนาคตที่กำลังจะมาถึง เปิดมุมมองผู้อยู่เบื้องหลังการตัดสินรางวัล “The People Awards 2023”


‘The People Awards 2023’ (TPPA 2023) งานประกาศรางวัลที่จัดขึ้นโดย The People สื่อออนไลน์ ที่พร้อม นำเสนอเนื้อหาสร้างสรรค์เรื่อง ‘คน’ ที่สร้างแรงบันดาลใจแบบเจาะลึกในทุกแง่มุม จนถึงบทวิเคราะห์ วิธีคิดของบุคคล ที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคม จากอดีต ปัจจุบัน จนถึงอนาคต รวมทั้ง ยังเป็นฐานข้อมูลที่มีความสำคัญสำหรับการค้นหาที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ อ้างอิงได้ และตั้งเป้า เป็นคลังข้อมูลเรื่องคนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย


‘The People Awards 2023’ (TPPA 2023) ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อมอบรางวัลให้กับ 10 คนต้นแบบ ผู้พร้อมสำหรับอนาคตที่จะมาถึง ภายใต้คอนเซปต์ ‘People of Tomorrow’ และเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้น ของแรง บันดาล ใจให้ผู้คน ได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยตัวเอง ผ่านเกณฑ์การตัดสินที่ครอบคลุม 3 แกน หลัก (3P) สอดคล้องกับแนวคิด ESG ได้แก่ People สร้างผลกระทบเชิงบวกกับผู้คนและสังคม Planet สร้างผล กระทบเชิงบวกกับสิ่งแวดล้อม และ Progress สร้างผลกระทบในเรื่องการเติบโตของธุรกิจและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ งานประกาศรางวัล The People Awards 2023 ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด (SEIKO Thailand) แบรนด์นาฬิกาชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีนโยบายในการทำธุรกิจให้สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และ โรงพยา บาลเมดพาร์ค โรงพยาบาลชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ที่มาร่วมเป็นอีกหนึ่ง พลังขับเคลื่อน เพื่อสร้างการ เปลี่ยนแปลงอนาคตในวันพรุ่งนี้ของทุกคนให้ดียิ่งขึ้น


TPPA 2023 คือ เวทีที่พร้อมมอบโอกาส สำหรับทุกคนที่มีผลงานที่โดดเด่นและตั้งใจ เพื่อสร้างผลลัพธ์ในเชิงบวกกับสังคม
ไม่ว่าจะเป็น บุคคลเบอร์เล็กหรือเบอร์ใหญ่ ทุกคนมีโอกาสได้รางวัลทั้งสิ้น ภายใต้การคัดกรองตามเกณฑ์วัดผลที่กำหนด และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสายงานต่าง ๆ เพื่อให้การตัดสินมาจากมุมมอง ในหลาก หลายมิติ ประกอบด้วย คุณจักรพงษ์ คงมาลัย Managing Director บริษัท Rabbit's Tale Public Relations (Moonshot Digital) ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล, ผศ. ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ ประจำภาควิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผศ. ดร.เจษฎา ศาลาทอง อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คุณฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), คุณณัฐพล ม่วงทำ นักการตลาดสายข้อมูล เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน, คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้ประกาศข่าวภาคสนามและพิธีกร ที่คลุกคลีกับการทำข่าวในประเด็นการเมือง และ สังคมมาร่วม 20 ปี ผู้ก่อตั้งสำนักข่าว The Reporter, คุณยุทธนา บุญอ้อม นักจัดรายการรุ่นใหญ่ ผู้บริหาร บริษัท จัดงานแสดงดนตรี ดีเจ นักแสดง พิธีกร ยูทูบเบอร์ และ คุณอนันต์ ลือประดิษฐ์ บรรณาธิการอำนวยการ ผู้ก่อตั้งสื่อออนไลน์ The People


ซึ่ง คุณอนันต์ ลือประดิษฐ์ บรรณาธิการอำนวยการ ผู้ก่อตั้งสื่อออนไลน์ The People เผยว่า “สิ่งที่ The People ยึดมั่นมาตลอด 5 ปี คือ การนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ของ ‘คน’ ในหลากหลายแง่มุมเชิงลึก จึงอยากจะส่งต่อ แรง บันดาลใจที่ดี ให้กับสังคมและอีกหลายๆ คน ในการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ของโลกที่ยากเกิน จะคาดเดา ในแต่ละวัน ซึ่งรางวัล ‘The People Awards 2023’ ปีนี้ มาในคอนเซปต์ ‘People of Tomorrow’ หมายถึง คนที่โดดเด่นเรื่องความพร้อม สำหรับการรับมือโลกในวันพรุ่งนี้ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นวิทยาการเทคโนโลยีสุดล้ำสมัย การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของปัญญาประดิษฐ์ ที่ก้าวเข้ามามีบท บาท มากขึ้นเรื่อยๆ การเคลื่อนไหว ทางสังคมใหม่ๆ ที่เป็นจุดเริ่มต้นการยอมรับความแตกต่างหลากหลาย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกับทุกชีวิตไปจนถึงโรคอุบัติใหม่ ที่เปลี่ยนวิธีการดำชีวิตของมนุษย์ไปตลอด สิ่งเหล่านี้ทำให้ทุกวันนี้ ‘คน’ ต้องเตรียมพร้อมปรับตัวให้เร็วยิ่งกว่า”


ผศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในคณะ กรรมการฯ เผยว่า
“ปัจจุบันโลกเราเล็กลงและมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ดังนั้นผู้ที่จะเป็น People of Tomorrow ต้องเป็นบุคคลที่มีวิธีคิด มุมมองหรือการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างสรรค์สังคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อความก้าวหน้า และความเท่าเทียมกับนานาชาติ ไม่ใช่แค่ไทย แต่ยังทัดเทียมในต่างประเทศด้วย ซึ่งอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นให้อีกหลายๆคน ได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยเช่นกัน โดยเริ่มจากการเปิดใจ ยอมรับในสิ่งต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เมื่อเปิดใจได้แล้ว ก็เริ่มปรับตัวจากพื้นที่ที่เล็กที่สุด ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว การศึกษา ไปจนถึงสังคมภายนอก การอยู่ร่วมกับข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นทั่วโลก อาทิการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความเชื่อ ถ้าเราใช้ตรรกะทางวิทยาศาสตร์ ในการโต้แย้งสิ่งต่างๆ ทีเกิดขึ้นไปพร้อมๆ กับตรรกะทางด้านความคิด วิเคราะห์ แยกแยะ เราก็จะเห็นมุมมองที่แตกต่างออกไป สังคมก็น่าจะเปลี่ยนแปลง ไป สิ่งนี้คือสิ่งที่ต่างประเทศเค้าทำกัน ไม่ใช่แค่เอาเรื่องของความเชื่อตามกัน แต่เป็นเรื่องของเหตุและผลมากกว่า”


ขณะที่ คุณจักรพงษ์ คงมาลัย Managing Director บริษัท Rabbit's Tale Public Relations (Moonshot Digital) ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล หนึ่งในคณะกรรมการ เผยว่า “สำหรับทั้ง 10 ผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ผมว่ามันมีความหมายมาก มันเป็นส่วนผสมที่มีตั้งแต่รุ่นน้องตะวัน-แบม จนถึงอาจุน อย่างเราอยู่กับแบรนด์จำนวนมาก แต่แบรนด์ที่กล้าที่จะส่งมอบสิ่งที่ดีให้กับสังคม ไม่ได้มองแต่มิติของตัวเงินอย่างเดียว ซึ่งพร้อมส่งคืนให้กับสังคมอย่าง อาจุน หายากนะ เราอยากให้เวทีนี้เป็นเหมือนกับ ตัวส่งต่อแรงกระเพื่อมให้กับแบรนด์ต่างๆ ที่อยากจะสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับสังคม ทุกคนเป็น People ทุกคนส่งแรงกระเพื่อมที่ดีให้กับสังคมได้หมด”


ทั้งนี้ 10 บุคคลต้นแบบ ที่ได้รางวัล ‘The People Awards 2023’ ภายใต้แนวคิด ‘People of Tomorrow’ ได้แก่ ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตเจ้าพ่ออ่าง เจ้าของฉายา ‘โจรจับโจร’ ผู้สร้างแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองและสังคม, มิลลิ-ดนุภา คณาธีรกุล ศิลปินหญิงเดี่ยวคนแรกที่ได้ขึ้นเวทีระดับโลกในเทศกาลดนตรี Coachella สร้างปรากฏ การณ์ และ เป็นกระแสไปทั่วประเทศ, ฮาย-ธันวา เกตุสุวรรณ และ เซน-นครินทร์ ขุนภักดี ศิลปินจากวง Paper Planes วงป็อปพังก์แห่งยุคและหัวหน้าแก๊งฟันน้ำนม เจ้าของเพลงฮิตอย่าง ‘ทรงอย่างแบด’ และ ‘เสแสร้ง’, วทันยา อมตานนท์ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจเต่าบิน (Taobin) ตู้กดน้ำอัตโนมัติ, พล.ต.ต. ปวีณ พงศ์สิรินทร์ อดีตตำรวจไทย และเคยเป็นพนักงานสอบสวนดีเด่น ต้องลี้ภัยตั้งแต่ปี 2558 หลังพยายามปราบปราม การค้ามนุษย์ ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีการดำเนินคดีกับนายทหารและเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงหลายคน และเป็นที่มาของการเปิดโปง ความไม่โปร่งใสในวงการราชการอีกเป็นจำนวนมาก, ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย นักสอยคิว หญิง ชาวไทย ฉายามิ้งค์ สระบุรี เจ้าของแชมป์โลก 2022 สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการก้าวขึ้นไปครองมือ 1 โลก หญิง, ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ และ อรวรรณ ภู่พงษ์ นักกิจกรรมอิสระ ที่ทำกิจกรรมทางการเมืองมาอย่าง ต่อเนื่อง ที่ใช้ชีวิตตัวเองเป็นเดิมพัน แสดงจุดยืนด้วยการ ‘อดอาหารและน้ำ’ เรียกร้องให้ศาลคืนสิทธิ์ประกันตัว ให้ ผู้ถูกคุมขังทางการเมือง, ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนล่าสุด ที่สร้างแรงกระเพื่อม ให้คน กรุงสนใจการเลือกตั้ง และถูกคาดหวังให้สร้าง การเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เมืองหลวงของไทยแห่งนี้, ซินเธีย หม่อง หมอเจ้าของรางวัลแมกไซไซ ผู้ลี้ภัยชาวพม่าในไทย ผู้ก่อตั้ง ‘แม่ตาวคลินิก’, และ จุน วนวิทย์ เจ้าของอาณาจักร Hatari บุคคลตัวอย่างที่ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยไม่หวังผลตอบแทนหรือชื่อเสียง

นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัล Corporate of Tomorrow เพื่อเป็นเกียรติให้กับองค์กรต่าง ๆ ที่มีส่วนทำให้วันพรุ่งนี้ของพวกเราดีขึ้นจากมิติต่างๆ ที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม ทั้ง Med Park (เมดพาร์ค) โรงพยาบาลแห่งอนาคตที่โดดเด่นในเรื่องการเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นโรงพยาบาลแห่งอนาคต Medical Hub ให้กับผู้คนในวันพรุ่งนี้, บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด องค์กรที่โดดเด่นเรื่อง Environmental Responsibility, EXIM BANK หรือ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ผู้ที่อยู่เบื้องหลังของ SMEs อย่างต่อเนื่อง กับรางวัล Social Responsibility, บริษัท บิทคับ แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ จำกัด สำหรับรางวัล Corporate of Tomorrow ที่โดดเด่นในเรื่อง Innovation และ บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นองค์กรที่โดดเด่นเรื่อง MedTech จากการเป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ชั้นนำของประเทศไทย


โดยอีกหนึ่งในไฮไลท์ของงานฯ คือเวทีเสวนาในหัวข้อ ‘People of Tomorrow: โลกเปลี่ยน คนปรับ การเตรียม ตัว เป็นผู้นำแห่งอนาคต’ โดยได้รับเกียรติจาก คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ผู้ก่อตั้ง และหัวหน้าพรรคไทย สร้างไทย, คุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และ คุณสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน คณะทำงาน นโยบายกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมเวทีเสวนาในครั้งนี้ด้วย

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีคุณภาพ ที่พร้อมขับเคลื่อน ให้ผู้คนได้มองเห็นหนทางการรับมือสู่โลกอนาคต และเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยตัวเอง เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

#ThePeopleAwards2023 #TPPA2023 #ThePeople #Tomorrow #PeopleofTomorrow

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here