สารวัตรแรมโบ้ ทำหนังสือ กกต. แนะนำในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทางการเมือง - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566

สารวัตรแรมโบ้ ทำหนังสือ กกต. แนะนำในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทางการเมือง


ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นี้ จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส) ทั้งประเทศ จากเหตุผลสำคัญและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น กระผม พันตำรวจเอกสุรโชค เจษฎาเดช (สารวัตรแรมโบ้) อดีตผู้กำกับสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะที่ปรึกษา จึงได้ทำหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แนะนำสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนักการเมืองให้สะดวกรวดเร็ว ยุติธรรม เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทางการเมืองในโอกาสต่อๆ ไปในอนาคต
โดยมีใจความที่สำคัญคือ ให้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเลือกตั้ง มีผลทำให้การเลือกตั้งมีความสะดวก รวดเร็ว สุจริต และยุติธรรมขึ้น และขอนำเสนอพอสังเขปได้ดังนี้ คือ
     1. สิ่งที่มีความสำคัญที่สุดในระบบต่างประเทศที่มีประชาธิปไตยมายาวนาน การพิจารณาการยุบพรรคการเมืองนั้น จะต้องมีกระบวนการที่มีความรัดกุม มีความละเอียดและชัดเจนมาก ในต่างประเทศจะมีการยุบพรรคการเมืองน้อยมาก และถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ก็จะไม่มีการยุบพรรคการเมือง เพราะพรรคการเมืองถือเป็นองค์กรสถาบันทางการเมืองที่อยู่ยึดติดกับประชาชน พรรคการเมืองจะต้องมีประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอยู่ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้สิทธิใช้เสียงผ่านไปยังพรรคการเมือง โดยผ่านทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองนั้นๆ เพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ของประชาชน ดังนั้นการยุบพรรคการเมืองเหมือนเป็นการหยุดการพัฒนาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เพราะประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองทั่วประเทศที่ไม่รู้รายละเอียดของการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งตามที่กฎหมายเลือกตั้งบัญญัตไว้ จึงไม่ใช่ความผิดของประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคและพรรคการเมืองนั้นต้องรับผิดชอบ ฉะนั้นผู้ที่รับผิดชอบควรเป็นกรรมการบริหารพรรคที่กระทำความผิดหรือรู้เห็นจากการร่วมกันกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งตามที่บัญญัติไว้
    2. ในต่างประเทศบางประเทศได้ใช้เครื่องลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยในการเลือกตั้ง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงคะแนน นับคะแนน และประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งทุกครั้งได้รวดเร็วขึ้น ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่จะนำเครื่องลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์มาพิจารณาใช้ในโอกาสต่อไปในการเลือกตั้งครั้งหน้า    3. ควรนำหีบเหล็กที่ใส่บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง ควรเป็นแบบหีบเหล็กกล้าที่ทันสมัย แข็งแรงทนทาน ยากต่อการงัด ทุบ ทำลาย พร้อมกุญแจล็อคที่แข็งแรงมาใช้ ป้องกันการทุบ งัด รื้อ หรือทำลายได้โดยง่าย ไม่ควรนำกล่องกระดาษหรือกล่องพลาสติกมาใช้เป็นหีบใส่บัตรลงคะแนนเหมือนที่ผ่านมา
    4. ควรนำกล้องวงจรปิดที่ทันสมัยแบบไร้สาย ใช้ซิมการ์ด และเมมเมอร์รี่การ์ด ที่สามารถบันทึกเก็บความจำได้ทั้งวันแบบออนไลน์ รวมทั้งอินเตอร์เน็ต wifi ที่สามารถบันทึกภาพและเสียงที่ได้ยินการพูดคุยอย่างชัดเจน และสามารถดูทางมือถือได้ โดยให้นำมาใช้ในหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ หน่วยเลือกตั้งละ 1-2 เครื่อง บันทึกตลอดเวลาในขณะประชาชนทั่วไปมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันใช้สิทธิลงคะแนน รวมทั้งใช้บันทึกตอนนับคะแนน และประกาศผลคะแนนทุกขั้นตอน ซึ่งปัจจุบันนี้ราคาไม่แพง
    5. ในบัตรเลือกตั้งควรมีบาร์โค้ดทุกใบ เพื่อเช็คได้ว่าเป็นบัตรที่มาจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้เกิดความสุจริตยุติธรรมมากยิ่งขึ้น
    6. ขอให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ควรยกเว้นค่าสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกพรรคไม่ต้องเสียค่าสมัครเท่าเทียมกัน จะช่วยให้พรรคการเมืองทุกพรรคไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นการลดค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองและนักการเมือ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาทางการเมืองของประเทศงทุกคนตามนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยตรง


    7. ป้ายหาเสียงตามจุดต่างๆ การใช้รถแห่ป้ายหาเสียง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ควรเป็นผู้จัดการทั้งหมด เพื่อเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองผู้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกพรรคได้หาเสียงแบบเท่าเทียมกัน และต้องไม่เสียค่าใช้จ่าย
    8. ไม่ให้พรรคการเมืองและนักการเมืองออกค่าใช้จ่ายช่วยงานต่างๆ เช่น งานแต่ง งานบวช งานเลี้ยงต่างๆ แต่สามารถไปร่วมงานได้แต่ห้ามใช้เงินช่วยค่าใช้จ่ายในงาน และประชาชนก็ห้ามเรียกรับเงินจากการช่วยงานโดยเด็ดขาด


    9. หมายเลขบัตรเลือกตั้งแบบ สส.บัญชีรายชื่อ กับหมายเลขบัตรเลือกตั้ง สส.เขต ควรอย่างยิ่งให้เป็นเลขเดียวกัน เพื่อความสะดวกง่ายต่อการจดจำของประชาชนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ ป้องกันการสับสนของประชาชน ประชาชนที่มีอายุมากมักจะไม่ค่อยเข้าใจ

กระผม พันตำรวจเอกสุรโชค เจษฎาเดช (สารวัตรแรมโบ้) จึงยื่นหนังสือแนะนำในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนักการเมืองมาเพื่อพิจารณา เพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งต่อๆ ไปสะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้ กระผมไม่มีเจตนาที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดเสียหายแต่อย่างใด เพียงแต่ต้องการให้ประเทศชาติมีพรรคการเมือง นักการเมือง ที่ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และลดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการเลือกตั้งในโอกาสต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here