*เปิดรับสมัครแล้ว! กรมการศาสนา ชวนคนทุกวัยประกวดหนังสั้น หัวข้อ “วินัยสร้างชาติ” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 270,000 บาท* - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2566

*เปิดรับสมัครแล้ว! กรมการศาสนา ชวนคนทุกวัยประกวดหนังสั้น หัวข้อ “วินัยสร้างชาติ” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 270,000 บาท*


กรมการศาสนา ชวนคนทุกวัยประกวดหนังสั้น หัวข้อ  “วินัยสร้างชาติ” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 270,000 บาท
นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) เปิดเผยว่า
กรมการศาสนา โดยกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จัดประกวดสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัย ภายใต้หัวข้อ “วินัยสร้างชาติ” ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น (Short Film) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และหน่วยงาน/องค์กร ได้แสดงศักยภาพในการผลิตสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัยที่ สร้างสรรค์ คุณภาพดี และเผยแพร่ผ่านสื่อในยุคดิจิทัลให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างค่านิยม ปลุกจิตสำนึก และสร้างพฤติกรรมที่ดีด้านวินัย


อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวต่อว่า
การประกวดในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับนักเรียน นิสิต/นักศึกษา ระดับประชาชนทั่วไป และระดับหน่วยงาน/องค์กร เพื่อชิงรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย 3 รางวัล รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 270,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 กันยายน 2566 โดยผู้สมัครจะต้องส่งเค้าโครงเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกให้เหลือระดับละ 8 ทีม รวมทั้งสิ้น 24 ทีม สำหรับทีมที่ผ่านรอบแรกจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคในการผลิตสื่อจากผู้กำกับ/ผู้สร้างภาพยนตร์ชื่อดังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ อาทิ นายปรัชญา ปิ่นแก้ว และนายณภัทร ตั้งสง่า เพื่อให้ทุกทีมได้สร้างสรรค์หรือปรับปรุงผลงานส่งให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสินในรอบชิงชนะเลิศ โดยทีมที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะได้รับเงินรางวัล โล่รางวัล และเกียรติบัตร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม


อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวทิ้งท้ายว่า
วินัยเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตในสังคม วินัยที่ดีจะช่วยให้บุคคลสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับของสังคม กิจกรรมการประกวดสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัย ครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสที่ดีในการส่งเสริมค่านิยมด้านวินัยให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มวัย ผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึงง่ายและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย


ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมการศาสนา www.dra.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ pr.moralawards@gmail.com โทร 02-209-3729

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here