“การเป็นครูอยู่ที่หัวใจ ไม่ได้อยู่ที่หน้าที่” อาจารย์แพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล คว้ารางวัลมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566

“การเป็นครูอยู่ที่หัวใจ ไม่ได้อยู่ที่หน้าที่” อาจารย์แพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล คว้ารางวัลมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู


“ลูกศิษย์ได้รับรางวัล มีความก้าวหน้า เติบโตในหน้าที่การงาน เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และช่วยเหลือสังคม เป็นความภาคภูมิใจของผม” “การเป็นครูอยู่ที่หัวใจ ไม่ได้อยู่ที่หน้าที่ นี่เป็นคำพูดของ อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัลมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู ได้รับทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี อาจารย์ดีเด่นระดับคลินิก ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีศักดิ์ แทนวันดี ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ถ่ายทอดองค์ความรู้ ไม่เคยทอดทิ้งลูกศิษย์นักศึกษาแพทย์ท่านใดที่เคยสั่งสอนมา ท่านเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง


ศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีศักดิ์ แทนวันดี จบแพทยศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ ปีพ.ศ.2527 หลังจบการศึกษาเคยไปเป็นแพทย์ใช้ทุนที่แผนกอายุกรรมโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ก่อนจะกลับมาฝึกอบรมอายุรศาสตร์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จนได้วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป เมื่อปีพ.ศ. 2533 และรับราชการต่อเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจนถึงปัจจุบัน นับว่าเป็นแพทย์ทางเดินอาหารกลุ่มแรกๆ ในประเทศไทยที่อุทิศเวชปฏิบัติให้โรคตับแยกออกมาจากโรคระบบทางเดินอาหาร เนื่องจากในสมัยนั้นความรู้ด้านโรคตับยังมีน้อย และมักไม่มียารักษานอกจากวิตามิน ปัจจุบันตำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว และมีตำแหน่งในสมาคมวิชาชีพอีกหลายสมาคมวิชาชีพ และโรงพยาบาลอีกมากมาย ผลงานด้านบริหาร อาทิ อุปนายกสมาคมแพทย์ระบบการเดินอาหารแห่งประเทศไทย รองประธานกรรมการจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับในประเทศไทย ประธานจัดงานการประชุมวิชาการ APASL 2021 เป็นต้น ในส่วนงานบริการทางวิชาการระดับชาติ ท่านเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Current guideline and management ในการประชุมวิชาการประจำปี สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประทศไทย เรื่องไวรัสตับอักเสบ ภัยใกล้ตัว โครงการให้ความรู้ฯ ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วไปประเทศ


ศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีศักดิ์ แทนวันดี กล่าวถึงรางวัลที่ได้รับครั้งนี้ว่า
“ถือเป็นเกียรติสำหรับตัวเองเป็นอย่างมาก และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงคณาจารย์และทางคณะแพทย์ศิริราชพยาบาลที่ส่งเสริมให้ได้รับรางวัลมหิดล นับเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเคยได้รับมาประเภทสาขาบริการ เมื่อปี 2562 สำหรับการเป็นหมอกับความเป็นครูมันคือสิ่งเดียวกัน การได้รับรางวัลสาขาความเป็นครูในครั้งนี้ คือการสั่งสอนและดูแลลูกศิษย์นักเรียนแพทย์รุ่นน้อง ให้เขานำความรู้ไปปฏิบัติกับผู้ป่วย รวมทั้งทำอย่างไรให้เขาสามารถดูแลตัวเองและถ่ายทอดความรู้ เพื่อนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และที่สำคัญคือการสอนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาให้เขาอยากจะรู้และตื่นรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อรับรู้ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาอีกด้วย”

สำหรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 เพื่อเป็นเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรที่มีความวิริยะอุตสาหะ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ จนมีผลงานดีเด่นในสาขาต่าง ๆ ซึ่งผู้ได้รับรางวัล จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2566 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here