Breaking News

เอบีม คอนซัลติ้ง แนะธุรกิจเร่งทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น เตรียมพร้อมแข่งขันในยุค Experience Economyบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด แนะองค์กรธุรกิจควรเร่งทำ Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Intelligent Enterprise ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเป็นตัวแปรสำคัญในความสำเร็จทางธุรกิจ องค์กรทางธุรกิจควรนำทรัพยากรข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดในการดำเนินงานทางธุรกิจให้น้อยลง ทั้งยังเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายแห่งการเป็นองค์กรชั้นนำ ซึ่งทางบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำเสนอนวัตกรรมที่จะช่วยให้แต่ละองค์กรก้าวสู่การเป็น Intelligent Enterprise ได้อย่างสมบูรณ์ ในการสัมมนาพิเศษที่ SAP Asian Innovators Summit (AIS) 2019 ที่ผ่านมา 


นายอิชิโระ ฮาระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่ปรึกษาระดับโลก ผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปรับเปลี่ยนองค์กรธุรกิจในรูปแบบดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่น ในเครือบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง จำกัด ประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า ปัจจุบันองค์กรธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทายอันเกิดจากเทคโนโลยีในหลายด้าน ทั้งด้านที่เทคโนโลยีได้เข้ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และด้านที่เทคโนโลยีได้กลายมาเป็นอาวุธสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยเข้ามา disrupt รูปแบบการทำธุรกิจแบบเดิม ๆ ส่งผลให้องค์กรธุรกิจต้องเร่งทำดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่น เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น Intelligent Enterprise ให้สามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาดและตอบสนองต่อปัจจัยรอบตัวได้เร็วขึ้น ลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดให้น้อยลง ด้วยการแปลงทรัพยากรข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดขององค์กร รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาเพิ่มคุณค่าให้การทำงานขององค์กร ทั้ง AI, IoT, Data Analytics เป็นต้น มีการออกแบบกระบวนการธุรกิจให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ฉับไว หรือการสร้างสรรค์วิธีการหารายได้ใหม่ ๆ แก่ธุรกิจด้วยนวัตกรรม


“เศรษฐกิจกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ Experience economy ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ธุรกิจจะต้องสามารถสร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภค โดยมองลูกค้าหรือผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางของการออกแบบสินค้าและบริการ ต่าง ๆ ของธุรกิจ ความท้าทายภายในองค์กรในการทำดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่นคือ การทำให้ทุกหน่วยงานในองค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถปรับเปลี่ยนการทำงานได้ทันท่วงที เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์” นายฮาระ กล่าวเพิ่มเติม


นางสาวสุปรีดา จิรวงศ์ศรี ผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวในงานสัมมนา ภายในงาน SAP Asian Innovators Summit (AIS) 2019 เกี่ยวกับการทำดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่นขององค์กรธุรกิจว่า ในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรง การพัฒนาองค์กรโดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความสำเร็จที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กร เพื่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน


“หลักการสำคัญในการทำดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่น คือ การแปลงทรัพยากรข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อประสิทธิภาพขององค์กรโดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งทางบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด มีเป้าหมายที่จะนำพาองค์กรธุรกิจของลูกค้าก้าวสู่การเป็น Intelligent Enterprise โดยการนำเสนอ “ABeam Cloud” ที่เป็นระบบ Ecosystem ซึ่งมีการทำงานร่วมกับ Partner ต่าง ๆ ของทางเอบีมในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจในยุคดิจิทัล เช่น การพัฒนา Business Application ที่มีการนำเทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) เทคโนโลยี Machine Learning เทคโนโลยี IoT(Internet of Thing) และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) มาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของ Supply Chain Operation, Human Resource และการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงนวัตกรรมที่เพิ่มคุณค่าในเรื่องของการพัฒนาระบบงาน SAP ERP เช่น SAP S/4HANA Global Sales Manufacturing Template และ SAP S/4HANA Conversion Factory ที่ทำให้องค์กรลูกค้าสามารถพัฒนาระบบงานเดิมเข้าสู่ระบบงาน SAP S/4HANA ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งนำเสนอ Solution “Smart Finance” ที่นำเทคโนโลยี RPA และ Machine Learning เข้ามาผสมผสานกับระบบงาน SAP ERP เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดในขั้นตอนการดำเนินงานทางระบบงานบัญชีอีกด้วย ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนวัตกรรมของ ABeam Cloud เท่านั้น เอบีมยังมีแผนที่จะนำเสนอนวัตกรรมใหม่เพิ่มเติมอีกทั้งหมด 12 เทคโนโลยีในปี 2109 นี้ และกำลังดำเนินการพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่จะครอบคลุมทุกกระบวนการและอุตสาหกรรมอีกด้วย เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัลให้กับองค์กรลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์” นางสาวสุปรีดา อธิบาย

งาน SAP Asian Innovators Summit (AIS) 2019 เป็นงานที่จัดโดยเอสเอพีในประเทศไทย ภายใต้ธีม #OurGrowthStory โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจับมือกับองค์กรธุรกิจต่าง ๆ สร้างการเติบโตที่มีประสิทธิภาพร่วมกับเอสเอพี พร้อมช่วยเพิ่มศักยภาพให้แก่องค์กรธุรกิจทุกขนาดในประเทศไทย ในการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำใน เอ็กซ์พีเรียน อีโคโนมี และอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น