Breaking News

สภาทนายความ เร่งช่วยเหลือทางกฎหมายกับผู้ได้รับผลกระทบ จากสารเคมีโรงงานรั่วไหลในพื้นที่ อ.นครชัยศรี


ที่สภาทนายความ บ่ายวันที่ 23 กย. ดร.วิเชียร ชุปไธสง นายกสภาทนายความ, นายวีรศักดิ์ โชติวานิช อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยี, นายสุชาติ ชมกุล อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ  ร่วมกันแถลงข่าว กรณีสารเคมีโรงงานรั่วไหลในพื้นที่ อ.นครชัยศรี นครปฐม
 


โดย ดร.วิเชียร กล่าวว่า สารเคมีรั่วไหลไปสู่เขตชุมชน และไกลไปถึงกรุงเทพมหานคร สภาทนายความเห็นว่าเหตุการณ์ครั้งเป็นคดีส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม สภาทนายความมีประสบการณ์ทางคดีกับคดีคลิตี้ ที่ปล่อยสารตะกั่วลงนาข้าวที่ จ.กาญจนบุรี คดีชาวบ้านเก็บขยะมาขายเก็บสารโคบอลต์60 ที่ทำให้ผู้สัมผัสเป็นมะเร็ง รวมทั้งคดีบ่อขยะที่ จ.สมุทรปราการ คดีเรือน้ำมันรั่ว... 


...เห็นได้ว่า ความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกายสุขอนามัย ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะวันนี้แต่มันอาจจะสะสมไปนานถึงสิบปีกว่าจะปรากฎอาการ ประกอบกับสารเคมีที่แพร่ออกไปกระทบ 15 กม. มันส่งผลร้ายแก่ประชากรในวงกว้าง ดังนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นสภาทนายความจะนำมาแก้ไขทั้งการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในการฟ้องร้องทางอาญาทางแพ่ง ทางปกครอง เพื่อเอาคนผิดมารับโทษและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งพร้อมดอกเบี้ย...


...โดยในวันที่ 24 กย. สภาทนายจะส่งนายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฎิบัติการ กับคณะทำงานรวมสิบคนไปร่วมกับประธานสภาทนาย จ.นครปฐม ตั้งโต้ะรับให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและว่าต่างคดีให้อย่างเต็มที่ไม่ทอดทิ้ง กับในส่วนของการตรวจสอบการอนุญาต การตรวจตรา สภาพโรงงานว่าบกพร่อง รัดกุมหรือไม่ และสภาทนายจะติดตามความคืบหน้าของหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องนี้อย่างไม่ปล่อย รวมทั้งดูเรื่องการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่อาจล้าสมัยให้มีประสิทธิภาพ


ไม่มีความคิดเห็น