อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เดินหน้าจัดงาน "Thai Water Expo 2023 (THW)" ขนทัพเทคโนโลยี นวัตกรรม จากเนเธอร์แลนด์และประเทศชั้นนำ พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เดินหน้าจัดงาน "Thai Water Expo 2023 (THW)" ขนทัพเทคโนโลยี นวัตกรรม จากเนเธอร์แลนด์และประเทศชั้นนำ พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน


อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย พร้อมจัดงาน "THAI WATER EXPO 2023" ขนทัพเทคโนโลยี – นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรน้ำและน้ำเสียจากเนเธอร์แลนด์และประเทศชั้นนำทั่วโลก ชูแนวคิด “Strengthening Climate Resilience in ASEAN Through Sustainable Water Management” วางเป้า แลกเปลี่ยน เรียนรู้ปัญหาร่วมกันเพื่อการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในไทย แต่ยังขยายวงกว้างในทุกภูมิภาค อาทิ ภัยแล้งยุโรปที่รุนแรงในรอบ 500 ปี หรือจะเป็นวิกฤตขาดแคลนน้ำใช้ ทั้งหมดล้วนแล้วแต่สร้างผลกระทบต่อทุกห่วงโซ่อาหาร ด้วยความสำคัญดังกล่าว ผนวกกับปัจจัยความท้าทายที่ควรเร่งในการศึกษาหาแนวทางร่วมกันจากทุกประเทศทั่วโลก อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านการจัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการและกิจกรรมเจรจาธุรกิจชั้นนำ ได้เดินหน้าเชื่อมโอกาสในมิติต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในและต่างประเทศ โดยครั้งนี้ได้ผนึกความร่วมมือกับพันธมิตร จัดงาน Thai Water Expo 2023 ร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และปัญหาที่สำคัญของทรัพยากรน้ำเพื่อหาโอกาสการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนไปด้วยกันท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทายนี้ พร้อมนำเทคโนโลยีระดับโลก อย่างเนเธอร์แลนด์ร่วมจัดแสดง


มร. แร็มโก ฟัน ไวน์คาร์เดิน เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ประจำราชอาณาจักรไทย กล่าวว่า
เราเชื่อว่าระหว่างเนเธอร์แลนด์และไทย ทั้งสองประเทศมีความคล้ายคลึงกันทั้งในแง่ของภูมิประเทศ และการเผชิญกับความท้าทายในการป้องกันและบริหารจัดการน้ำ ทั้งในแง่ของการจัดสรรเพื่อให้เพียงพอต่อ การอุปโภค บริโภค การดูแลความสะอาด ไปจนถึงการป้องกันภัยแล้งและการเกิดน้ำท่วม ที่ผ่านมาเนเธอร์แลนด์ได้พัฒนาโครงการ Delta Works หรือระบบป้องกันน้ำท่วมแบบองค์รวม โดยได้ตกผลึกจากความท้าทายครั้งสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น มากไปกว่านั้นในฐานะประเทศเกษตรกรรมเหมือนกัน เราต่างต้องพึ่งพาน้ำอย่างมาก ดังนั้นโซลูชันการจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญ ทางสถานทูตฯ เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความรู้ จึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน Thai Water Expo 2023 โดยได้นำเอาโซลูชันที่ชาญฉลาดและสร้างสรรค์ที่สอดรับกับสถานการณ์โลกมาจัดแสดง ไม่ว่าจะเป็น การป้องกันน้ำท่วม, การจัดการน้ำเสีย, และโซลูชันดิจิทัลสำหรับการจัดการน้ำ ผ่านบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในเนเธอร์แลนด์มาร่วมกันจัดแสดง

“ในงานนี้มีบริษัทจากประเทศเนเธอร์แลนด์กว่า 12 บริษัทชั้นนำขนทัพเทคโนโลยี สินค้า โซลูชั่นการจัดการน้ำ และการบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร รวมถึงการชลประทานอัจฉริยะ, แนวคิดการคำนวนปริมาณน้ำที่พืชต้องการ, และระบบพยากรณ์อากาศที่สามารถช่วยให้การทำการเกษตรประสบผลสำเร็จมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีโซลูชันดิจิทัลมากมาย เช่น การตรวจสอบสภาพอากาศ การวัดการไหลของแม่น้ำและระบบป้องกันน้ำท่วม การมีระบบการพยากรณ์และโซลูชันดิจิทัลเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งเราเชื่อมั่นว่างานนี้ จะเป็นจุดเชื่อมโยงการเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงหาแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ ในอนาคตที่สำคัญในด้านการบริหารจัดการน้ำระหว่างเนเธอร์แลนด์กับไทย นอกจากนี้เรายังได้ร่วมจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "Thailand- Netherlands Water Innovation Forum" ร่วมกับสถาบันน้ำ เพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่องการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในอนาคต” มร. แร็มโก ฟัน ไวน์คาร์เดิน กล่าวเสริม


นางสาวกชสร โตเจริญธนาผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า
เราในฐานะผู้นำด้านการจัดกิจกรรมและนิทรรศการระดับภูมิภาค จัดงาน Thai Water Expo มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ชูแนวคิด "เสริมสร้างความพร้อมของอาเซียน เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน” การทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ถือเป็นกุญแจที่สำคัญ และความร่วมมือกับผู้นำเทคโนโลยีจากหลากหลายประเทศ จะเป็นการเชื่อมโอกาสที่สำคัญให้กับผู้ประกอบการไทยได้เรียนรู้และเปิดประสบการณ์ใหม่ในการบริหารจัดการน้ำจากบริษัทชั้นนำ ซึ่งจะสามารถนำไปต่อยอดให้กับภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคมตลอดจนภาพรวมด้านการจัดการทรัพยากรน้ำของไทยในอนาคต

สำหรับงาน Thai Water Expo 2023 ได้ขนทัพเทคโนโลยีและนวัตกรรม จากบริษัทชั้นนำของโลกกว่า 200 บริษัท และพาวิลเลียนกว่า 8 ประเทศ อาทิ เยอรมนี ญี่ปุ่น เกาหลี จีน สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ และไต้หวัน มาร่วมจัดแสดงเทคโนโลยี การนำปัญญาประดิษฐ์มาผนวกใช้ในการบำบัดน้ำเสีย การคาดการณ์เกี่ยวกับสภาพอากาศ รวมถึงโซนจัดแสดงพิเศษ Insight Water รวบรวม 30 องค์กรหลักด้านน้ำให้คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังจัดร่วมกับการประชุมนานาชาติ Water Forum ที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการน้ำจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ร่วมแบ่งปันเทรนด์เทคโนโลยี รวมถึงโซลูชั่นด้านน้ำ โดยการจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นเวทีสำคัญระดับภูมิภาค สำหรับการเจรจาธุรกิจและแบ่งปันความรู้ เราเชื่อมั่นว่านี่คือศูนย์รวมเครือข่ายที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วนของไทยและต่างประเทศเกิดการทำงานร่วมกันเพื่อจัดการน้ำทรัพยากรที่สำคัญสู่การพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน


มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมพร้อมต่อความท้าทายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนไปด้วยกันในงาน Thai Water Expo 2023 โดยปีนี้จัดร่วมกับงาน Pumps and Valves Asia 2023 งานแสดงเทคโนโลยีนิทรรศการเฉพาะทางด้านปั้ม วาล์ว ท่อ ข้อต่อ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อภาคอุตสาหกรรมการผลิต ตอบโจทย์การประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนในภาคอุตสาหกรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2566 ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ลงทะเบียนเข้าชมงานที่ www.thai-water.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here